Tagged: Vito Mancuso

Gianfranco Ravasi 0

Credința și noi

Cardinalul Gianfranco Ravasi, un mare biblist și ebraist, afirmă că astăzi, în domeniul religios, domină cenușiul. Atunci când celebrează în biserici sau ține conferințe în diferite locuri, 80-90% dintre cei prezenți sunt bătrâni. Dar atunci când participă la dialoguri despre credință și știință, 80% sunt tineri. În ultima sa carte, Biografia di Gesù (Biografia lui Isus), cardinalul abordează probleme legate de situația spirituală a timpului nostru…

Flagelarea lui Isus 0

Cristos este mai mare decât Isus

Nu ar fi dificil să opunem un foc de baraj susținut celei mai recente cărți a lui Corrado Augias, scrisă împreună cu istoricul Remo Cacitti. Să începem cu textul introductiv al lui Augias: „Isus nu a spus niciodată că vrea să întemeieze o religie”. Cum să explicăm atunci contrapunerea sa repetată din Matei 5, „ați auzit că s-a spus… însă eu vă spun”, unde „s-a spus” se referă la religia ebraică și „eu vă spun” la noua sa învățătură? Din nou Augias: „Isus nu a spus niciodată că vrea să întemeieze o Biserică”. Cum să explicăm atunci cuvintele „tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea” (Matei 16,18)? Din nou: „El nu a spus niciodată că trebuie să moară pentru a vindeca păcatul lui Adam și Eva prin sângele său”…

războiul dintre religii 0

Iubire sau război. O răscruce fatală pentru teologie

Ebraismul, creștinismul și islamul se definesc ca religii ale păcii și totuși toate trei au dat naștere violenței în anumite momente din istoria lor». De ce? Cum să explicăm paradoxul religiilor care doresc pacea și totuși produc război și terorism? Problema îi privește pe toți, nu doar pe credincioși, deoarece religia a revenit pe scena mondială și va reveni tot mai mult…

Cântarea creaturilor 0

Sfântul Francisc și Cântecul creaturilor

Astăzi este aniversarea morții Sfântului Francisc. Aș vrea să reflectez asupra celei mai faimoase scrieri ale sale, care este în același timp cea mai veche pagină din literatura italiană; o voi citi ca pe o cântare a creaturilor sub cruce, în prezența suferinței care străbate viața și care este viața, așa cum ne învață primul adevăr nobil al lui Buddha care vorbește despre natura vie ca despre „un agregat al durerii” …

globul pământesc 0

Zborul filosofic

Imaginați-vă că priviți planeta noastră de sus și contemplați tot ce se întâmplă acolo. Adică pregătiți-vă să efectuați experimentul de gândire numit „zbor filosofic”, un exercițiu foarte practicat de antici, printre care Lucrețiu și Cicero, reluat în Evul Mediu de Dante, în Renaștere de Giordano Bruno și a cărui reprezentare cea mai populară este Volare (Să zbor), hitul italian probabil cel mai faimos din lume…

credință și rațiune 0

Curajul responsabilității

În acest timp lăptos pe care nu-l mai înțelegem și pe care din acest motiv îl numim postmodern, numind doar ceea ce el a încetat să mai fie, ne confruntăm cu probleme imense și în cea mai mare parte inedite, care se adaugă celor cronice care au tulburat dintotdeauna omenirea. Probleme de etică individuală, cum ar fi cele de bioetică cu privire la începutul și sfârșitul vieții, cu privire la identitatea de gen și homofobia conexă. Probleme de etică a mediului, cum ar fi schimbările climatice și distrugerea antropică a unor întregi ecosisteme. Probleme de etică socială, precum inegalitățile economice din ce în ce mai mari…

copac 0

În Natură există totul, chiar și Etica

În acest splendid eseu scris pentru revista Aboca Live Magazine, teologul Vito Mancuso formulează un diagnostic: nu mai știm să distingem binele de rău. Și propune o terapie: trecerea de la antropocentrism la arborocentrism. Arborele ca simbol și ca metodă pentru practicarea științei (sistemice) a binelui și a răului…

papa francisc 0

Cele 15 păcate ale Bisericii ierarhice potrivit papei Francisc

Trăiască Papa și jos Curia!, ne-ar veni spontan să strigăm după discursul magnific și sever pe care papa Francisc l-a ținut ieri în fața responsabililor Curiei romane. Discursul cu o analiză admirabilă și curajoasă enumeră cincisprezece boli care, potrivit Papei, atacă organismul puterii Vaticanului, dar în realitate este vorba de o analiză care poate fi extinsă perfect la toate celelalte nomenclaturi, la toate instanțele din lume care se formează în jurul celor ce dețin puterea. Ieri, Papa s-a adresat Curiei romane, dar cuvintele sale afectează practic toate organele puterii din societatea actuală, de la politică la economie, de la universități la tribunale, în Italia și peste tot în lume. Printre bolile minții și ale inimii birocraților Vaticanului și non-Vaticanului, Papa pune pe primul loc ceea ce definește a fi (1) „boala de a ne simți nemuritori sau indispensabili”, și anume identificarea sinelui cu puterea…

scena nașterii lui Isus 0

Betleemul – Acel loc între mit și istorie care a marcat Occidentul

Aflându-mă la Betleem în noaptea de 25 decembrie cu 2008 ani în urmă și având la mine o cameră, aș putea să înregistrez ceva? Mă întreb acest lucru deoarece peculiaritatea pe care creștinismul și-o atribuie față de celelalte religii este istoricitatea. În timp ce Tora și Coranul existau înainte de istorie și în istorie doar se manifestă, scripturile creștine se nasc ca o înregistrare a unui eveniment istoric fără de care nu ar fi apărut. Pentru ebraism și islam mesajul (Tora și Coranul) este mai important decât mesagerul istoric (Moise și Mahomed); pentru creștinism, în schimb, mesagerul istoric (Isus) este mai important decât mesajul (Evanghelia). Ba chiar se poate spune că mesajul creștin constă în mesagerul însuși…

papa la sinod 0

Reforma Bisericii care repornește de la Sinod

„Procesul de reformă inițiat de Ioan al XXIII-lea cu Conciliul Vatican al II-lea a rămas la jumătate, dar acum, mai ales după acest Sinod despre Familie, a fost reluat. Este vorba de o repornire timidă, atât de timid încât unii pot nega chiar că are loc. În opinia mea, însă, nu așa stau lucrurile, iar repornirea reformistă este reală…”