Tagged: Trupul și Sângele Domnului

împărtășire pe iarbă 0

Toți au mâncat pe săturate

În solemnitatea Trupului și Sângelui lui Cristos, liturgia ni-l prezintă pe evanghelistul Luca, capitolul 9, versetele 11-17. Isus s-a retras împreună cu discipolii săi în Betsaida, în afara teritoriului evreiesc. Dar mulțimea…

euharistie 0

Acesta este trupul meu. Acesta este sângele meu

În narațiunea cinei lui Isus evanghelistul Marcu se referă la două teme: prima este cea a primului legământ, când Moise a luat o carte, cartea legii, a citit-o poporului, apoi, ca semn al acceptării, a stropit poporul cu sângele vițeilor; a doua temă este cea a celor două împărtășiri ale pâinilor și peștilor, prima în țara evreiască, a doua în țara păgână…