Tagged: Timpul de peste An

la nuntă 0

Aceasta a făcut-o Isus ca început al semnelor, în Cana Galileii

Evangheliile nu au fost scrise pentru a fi citite de popor. De ce? Pentru că marea majoritate a oamenilor erau analfabeți. Evangheliile sunt opere literare, teologice, spirituale, foarte-foarte complexe, dense, bogate în înțelesuri și erau trimise unei comunități în care cititorul, adică teologul acelei comunități, nu se limita să le citească celorlalți, ci le interpreta… Ioan 2,1-11

tatăl sărutat de fii 0

Iubiți-i pe dușmanii voștri

„Așadar, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru ceresc este desăvârșit!”. Isus nu ne cere să fim desăvârșiți sau perfecți ca Dumnezeu, ceea ce ne-ar putea face să ne pierdem… imensitatea lui Dumnezeu… Nu. Isus vorbește despre a fi desăvârșiți. Desăvârșiți înseamnă compleți, deplini precum Tatăl, spune Isus. Și care este desăvârșirea sau perfecțiunea Tatălui? Este cea pe care am văzut-o: cea a unei iubiri care se adresează tuturor, o iubire care nu se uită la merite, la cei care o merită, ci se uită la nevoi. Acest lucru este în posibilitățile fiecărui credincios… Matei 5,38-48

regele universului 0

Tu spui că eu sunt rege

Procesul lui Isus potrivit lui Ioan, în capitolul 18 al Evangheliei sale, este un proces destul de ciudat, pentru că există judecătorul căruia îi este frică de acuzat și acuzatul este cel care adresează întrebările Judecătorului. De ce acest lucru? În timp ce Isus legat este pe deplin liber, Pilat, care este liber, este în realitate legat de condiționările conveniențelor sale, ale puterii… Ioan 18,33-37

milostivi 0

Fiți milostivi precum Tatăl vostru este milostiv

Fiți milostivi precum Tatăl vostru este milostiv. Întreaga Evanghelie după Luca nu este altceva decât o variație pe această temă, o repropunere a acestei expresii în multiple forme. Aceasta este ceea ce vedem în pasajul pe care îl comentăm, capitolul al șaselea din Luca, de la versetele 27 la 38, unde Isus îi invită pe discipolii săi să-și pună viața în sintonie cu unda iubirii lui Dumnezeu pentru a o face să devină indisolubilă… Luca 6,27-38

vădăvă 0

Această văduvă, în sărăcia ei, a dat tot ceea ce avea

În templul din Ierusalim, Isus i-a denunțat pe cei mai înalți conducători ai instituției religioase că sunt bandiți și ucigași și îi acuză că au transformat casa Tatălui său într-o peșteră de tâlhari. Firește, acești lideri de vârf ai instituției religioase îl detestă pe Isus, vor să-l omoare, dar nu pot din cauza mulțimii, declanșează atacuri împotriva lui, capcane din care Isus iese învingător, iar acum Isus este cel care trece la contraatac…

un copil ținut de mână 0

Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău! Să-l iubești pe aproapele tău!

În templul din Ierusalim Isus a acuzat casta conducătoare a preoților că a transformat templul într-o peșteră de tâlhari. Și, mai mult decât atât, i-a acuzat pe arhierei că sunt ucigași care îl vor ucide din interes. Bineînțeles că vor să-l ucidă pe Isus, dar nu pot pentru că le este frică de mulțime. De aceea există o serie întreagă de atacuri împotriva lui Isus pentru a încerca să-l defăimeze, atacuri din care Isus iese de fiecare dată tot mai întărit… Marcu 12,28-34

din vechime 0

Ați auzit că s-a spus celor din vechime. Dar eu vă spun

Evanghelia acestei duminici este foarte lungă și este de neconceput, în timpul limitat pe care îl avem la dispoziție, să o putem citi și comenta în întregime, așa că ne vom concentra atenția doar asupra primelor versete, chiar și pentru faptul că sunt cele mai controversate și, probabil, cele mai importante, unde Isus spune: Să nu credeți că am venit să desființez Legea sau Profeții! Nu am venit să desființez, ci să duc la împlinirea deplină, dar nu așa cum credeți voi… Matei 5,17-37

Bartimeu 0

Rabbuni, să văd din nou!

După al treilea și ultimul anunț al lui Isus despre pătimirea sa, despre destinul său la Ierusalim, a avut loc reacția necuviincioasă a lui Iacob și Ioan care nu înțeleseseră nimic. Isus spusese clar: „La Ierusalim voi fi ucis”, iar ei îi cer locuri de onoare. Au urechi, dar nu aud, cum le reproșase Isus, au ochi, dar nu văd. Iar această orbire a celor doi ucenici este dezvoltată în continuare de evanghelist în capitolul al zecelea, versetele 46-52, în episodul orbului din Ierihon. În Evanghelia după Matei sunt doi orbi, în mod clar figură a celor doi discipoli; aici orbul este unul, dar evanghelistul ne face să înțelegem că este vorba de Iacob și Ioan… Marcu 10,46-52

ajutor 0

Fiul omului a venit ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți

Nu este nimic de făcut: discipolii sunt animați de ambiție, de vanitate, iar acest lucru îi face să devină orbi, surzi: chiar dacă au urechi, ei nu aud; chiar dacă au ochi, nu văd. După a doua vestire a pătimirii făcută de Isus atât de clar, a izbucnit o discuție între discipoli pentru a afla cine era cel mai mare, iar Isus îi avertizase spunându-le: „Dacă cineva vrea să fie primul, să fie ultimul dintre toți și slujitorul tuturor”. Acum are loc a treia și ultima vestire a pătimirii, iar Isus nu ar fi putut fi mai clar de atât: „La Ierusalim voi fi ucis”. Să vedem reacția discipolilor… Marcu 10,35-45