Tagged: Timpul de peste An – anul B

regele universului 0

Tu spui că eu sunt rege

În acel timp, Pilat i-a zis lui Isus: Tu ești regele iudeilor? Isus a răspuns: De la tine însuți spui aceasta sau ți-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns: Oare sunt eu iudeu? Neamul tău și arhiereii te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut? Isus a răspuns: Împărăția mea nu este din lumea aceasta…

cea dintâi poruncă dintre toate 0

Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău! Să-l iubești pe aproapele!

În acel timp, unul dintre cărturari s-a apropiat de Isus şi l-a întrebat: Care este prima dintre toate poruncile? Isus i-a răspuns: Prima este: Ascultă, Israele: Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta! A doua este aceasta…

vindecarea orbului din Ierihon 0

Rabbuni, să văd din nou!

În acel timp, pe când Isus ieșea din Ierihon cu discipolii săi şi cu o mulțime numeroasă, fiul lui Timeu, Bartimeu, care era orb, ședea de-a lungul drumului și cerșea. Auzind că este Isus din Nazaret, a început să strige şi să spună: Fiul lui David, Isuse, îndură-te de mine!…

cererea fiilor lui Zebedeu 0

Fiul omului a venit ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți

În acel timp Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, s-au apropiat de Isus și i-au spus: Învățătorule, vrem să faci pentru noi ceea ce îți vom cere. El le-a spus: Ce vreți să fac pentru voi? I-au răspuns: Fă-ne să stăm unul la dreapta și altul la stânga ta în gloria ta. Dar Isus le-a spus: Voi nu știți ce cereți…

ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă 0

Ceea ce Dumnezeu a unit, bărbatul să nu despartă

În acel timp, s-au apropiat de Isus fariseii şi, ca să-l pună la încercare, îl întrebau dacă îi este permis unui bărbat să-și repudieze soția. Isus, răspunzând, le-a zis: Ce v-a poruncit Moise? I-au spus: Moise a permis să scrie un act de repudiere şi s-o repudieze…

scotea demoni în numele tău 0

Cine nu este împotriva noastră este pentru noi

În acel timp, Ioan i-a zis [lui Isus]: Învățătorule, am văzut pe unul care alunga demoni în numele tău şi l-am oprit, pentru că nu ne urma. Dar Isus i-a spus: Nu-l opriți; căci nimeni care face o minune în numele meu nu poate îndată să mă vorbească de rău, pentru că cine nu este împotriva noastră este pentru noi…

dacă cineva vrea să fie întâiul să fie cel din urmă 0

Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor

În acel timp, plecând de acolo, Isus și discipolii străbăteau Galileea şi el nu voia ca cineva să știe, căci îi învăța pe discipolii săi şi le spunea: Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor şi îl vor ucide, iar după ce îl vor ucide, a treia zi va învia. Ei însă nu înțelegeau aceste cuvinte şi se temeau să-l întrebe…