Tagged: recenzii cărți

Flagelarea lui Isus 0

Cristos este mai mare decât Isus

Nu ar fi dificil să opunem un foc de baraj susținut celei mai recente cărți a lui Corrado Augias, scrisă împreună cu istoricul Remo Cacitti. Să începem cu textul introductiv al lui Augias: „Isus nu a spus niciodată că vrea să întemeieze o religie”. Cum să explicăm atunci contrapunerea sa repetată din Matei 5, „ați auzit că s-a spus… însă eu vă spun”, unde „s-a spus” se referă la religia ebraică și „eu vă spun” la noua sa învățătură? Din nou Augias: „Isus nu a spus niciodată că vrea să întemeieze o Biserică”. Cum să explicăm atunci cuvintele „tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea” (Matei 16,18)? Din nou: „El nu a spus niciodată că trebuie să moară pentru a vindeca păcatul lui Adam și Eva prin sângele său”…

războiul dintre religii 0

Iubire sau război. O răscruce fatală pentru teologie

Ebraismul, creștinismul și islamul se definesc ca religii ale păcii și totuși toate trei au dat naștere violenței în anumite momente din istoria lor». De ce? Cum să explicăm paradoxul religiilor care doresc pacea și totuși produc război și terorism? Problema îi privește pe toți, nu doar pe credincioși, deoarece religia a revenit pe scena mondială și va reveni tot mai mult…