Tagged: Postul Mare și Paștele

ispitirile din pustiu 0

A fost condus de Duh în pustiu și ispitit de diavol

În prima duminică a Postului, liturgia ne prezintă Ispitirile din Pustiu, conform interpretării pe care o dă Luca în Evanghelia sa în capitolul 4. … După botez, asupra lui Isus a coborât după botez Duhul, care l-a convertit pe Isus în manifestarea vizibilă a iertării și iubirii lui Dumnezeu. „S-a îndepărtat de Iordan și era călăuzit (literalmente „condus”) de Duhul în deșert”… Luca 4,1-13

Coborârea Duhului Sfânt 0

Duhul adevărului vă va călăuzi spre întregul adevăr

În ziua Rusaliilor, în timp ce comunitatea iudaică celebra darul legii dat de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai, în comunitatea creștină coboară, năvălește Duhul. Acest episod marchează trecerea de la vechea alianță la cea nouă. Credinciosul, odată cu Isus, nu se mai supune legii lui Moise, ci îmbrățișează Duhul care îl face capabil de o iubire asemănătoare cu cea a Tatălui… Ioan 15,26-27; 16,12-15

Isus spală piciorele lui Petru 0

Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: ca cineva să-şi dea viața pentru prietenii săi

Semnul distinctiv al creștinului este bucuria și Isus ne spune și de ce (…) „Iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt”. Cum i-ai iubit? Spălându-le picioarele, pentru că iubirea nu este un sentiment, ci un serviciu, nu se transmite printr-o doctrină, ci prin gesturi care comunică viață. (…) Slujirea este singura garanție a iubirii, de a fi în comuniune cu Tatăl… Ioan 15,9-17

viță de vie 0

Cel care rămâne în mine și eu în el, acela aduce rod mult

Evangheliile din aceste duminici de după Paști transmit și insuflă atât de multă seninătate. Duminica trecută Isus s-a prezentat ca păstor, a cărui dăruire a vieții nu răspunde unui pericol pentru turmă, ci chiar îl precedă; în această duminică Isus se prezintă drept vița cea adevărată. Să ascultăm capitolul 15 din Evanghelia după Ioan. Spune Isus, revendicând plinătatea condiției divine cu numele divin „Eu sunt”: „Eu sunt vița cea adevărată, iar Tatăl meu este viticultorul. Orice mlădiță care este în mine și…”. În mod firesc în figura mlădiței sunt reprezentați discipolii săi, credincioșii… Ioan 15,1-8

isus cu oaia pierdută 0

Păstorul cel bun își dă viața pentru oi

„Eu sunt păstorul cel bun”… În cartea profetului Ezechiel, în capitolul 34, există o învinuire din partea Domnului împotriva păstorilor poporului său. De ce? Pentru că ei nu sunt păstori din iubire, ci din interes, nu protejează oile, ci chiar le exploatează… Ioan 10,11-18

pâine 0

Așa este scris: Cristos trebuia să sufere și să învie din morți a treia zi

Dacă niciun evanghelist nu ne descrie învierea lui Isus, toți ne oferă indicații prețioase despre cum să-l experimentăm viu, vivifiant în viața noastră. Experiența învierii lui Cristos nu a fost un privilegiu pentru câțiva, ci o posibilitate pentru toți. Luca (…) insistă pe verbul „a recunoaște la frângerea pâinii”. Ceea ce Luca ne descrie nu este o viziune, ci o experiență, o recunoaștere. Discipolii din Emáus se întorc, îi găsesc pe ceilalți și povestesc cum l-au recunoscut la frângerea pâinii… Luca 24,35-48

apostolul toma 0

După opt zile, Isus a venit

Pentru a doua duminică a Paștelui, Biserica nu ne putea oferi o evanghelie mai potrivită și mai oportună în acest timp de anxietate și frică din cauza pandemiei cumplite. (…) Ioan scrie: „În seara aceleiași zile, prima a săptămânii, deși ușile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate…”. Ce s-a întâmplat? Ordinul de arestare nu fusese numai pentru Isus, ci pentru întregul său grup. Nu numai Isus era periculos pentru instituția religioasă, ci și mesajul său și, atâta timp cât exista un discipol liber, autoritățile nu erau liniștite… Ioan 20,19-31

Învierea lui Hristos 0

L-au recunoscut pe Isus la frângerea pâinii

Moartea lui Isus îi dezorientează și le provoacă dispersarea discipolilor săi care merg, ca și cum ar fi pierduți, în căutarea lui, dar în locuri nepotrivite. De ce? Femeile se duc la mormânt, dar la mormânt găsesc drumul blocat de doi bărbați, doi îngeri, care îi întreabă: „De ce-l căutați printre cei morți pe Cel Viu?”, iar discipolii merg la Emáus. De ce exact la Emáus? Pentru că Emáus era locul unei bătălii care a avut loc cu aproximativ două secole mai devreme, în care Iuda Macabeul, eroul național, îi învinsese pe păgâni și era locul care comemora răscumpărarea, eliberarea poporului. Prin urmare, ei îl caută pe Isus în locuri greșite, fie în mormânt, fie în trecut… Luca 24,13-35