Tagged: Paolo Curtaz

Maria și îngerul Gabriel 0

Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!

Ea este prima dintre discipoli, ea este prima creștină, ea, fiica poporului ei, slujitoare a Cuvântului, care a păstrat vie speranța lui Israel. Ea este cea care ne învață să așteptăm, să facem din lumea noastră mică un Nazaret neînsemnat, locul capabil să-l găzduiască pe Dumnezeu…

arhangheli 0

Sfinții arhangheli Mihael, Rafael și Gabriel

Urcă și coboară îngerii, din cer pe pământ, pentru că cerul s-a deschis. Ca o scară care străpunge norii și pune în contact omul și divinul, așa cum își imaginase părintele Abraham. Nu mai există nimic secret pentru că Dumnezeu își dezvăluie fața…

sfânta fecioră îndurerată 0

Sfânta Fecioară Maria Îndurerată

În acel timp, lângă crucea lui Isus, stăteau mama lui Isus şi sora mamei lui, Maria a lui Cleopa, şi Maria Magdalena. Aşadar, văzând Isus că stăteau acolo mama lui şi discipolul pe care îl iubea, i-a spus mamei: «Femeie, iată-l pe fiul tău!». Apoi, i-a spus discipolului: «Iat-o pe mama ta!». Şi, din ceasul acela, discipolul a luat-o acasă la el…

nuntă 0

Invitați

Împărăția cerurilor este asemenea unui rege care a făcut nuntă pentru fiul său. Și i-a trimis pe servitorii lui să-i cheme pe cei invitați la nuntă. Însă ei nu au voit să vină…

un dinar 0

Un dinar

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi această parabolă: «Împărăția cerurilor este asemenea stăpânului care a ieşit dis-de-dimineață ca să tocmească lucrători în via sa. După ce s-a înțeles cu lucrătorii cu un dinar pe zi, i-a trimis în via lui…

Marta 0

Marta, pentru multe te mai îngrijești şi te frămânți

„Isus şi discipolii săi au intrat într-un sat. O femeie cu numele de Marta i-a primit în casa ei”. Vreau să iau poziție de partea Martei care, timp de multe secole, a fost opusă în mod necorespunzător sorei sale Maria. Isus se refugia de bună voie în casa lor, îndepărtându-se de Ierusalimul care ucide profeții…

mărgăritarul de mare preţ 0

Îndemnat de bucurie

Nimic nu este egal cu bucuria de a ne descoperi iubiți de Dumnezeu. Faptul de a ajunge să vândă totul, pentru lucrător și negustor, nu este o formă de sacrificiu, ci este motivat de bucuria pe care o simt…