Tagged: Matei

deșertăciunea 0

Păcatul originar al preoților

După ce și-a redus la tăcere adversarii, Isus lansează cele mai violente cuvinte din întreaga Evanghelie împotriva cărturarilor și fariseilor. Invectivele lui Cristos se adresează celor mai înalte autorități morale și religioase ale poporului lui Israel, apostrofate, într-un crescendo de batjocură, ca „persoane cu atitudini teatrale”, „călăuze oarbe”, „nebuni”, „șerpi” și „morminte văruite”…

trei personaje 0

Am venit de la Răsărit să-l adorăm pe Rege

În orice societate străinul a provocat întotdeauna teamă: teamă pentru ceea ce poate lua, pentru ceea ce poate sustrage altora și este văzut cu neîncredere. Evangheliile nu sunt de acord. În Evanghelii, străinii sunt mereu prezentați ca persoane pozitive…

tatăl sărutat de fii 0

Iubiți-i pe dușmanii voștri

Isus propune o nouă relație cu Dumnezeu, care nu mai poate fi cuprinsă în legământul antic. Din acest motiv, în Evanghelia după Matei, la capitolul 5, după proclamarea fericirilor, Isus începe o serie de luări de distanță, spunând…

nuntă 0

Invitați

Împărăția cerurilor este asemenea unui rege care a făcut nuntă pentru fiul său. Și i-a trimis pe servitorii lui să-i cheme pe cei invitați la nuntă. Însă ei nu au voit să vină…

un dinar 0

Un dinar

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi această parabolă: «Împărăția cerurilor este asemenea stăpânului care a ieşit dis-de-dimineață ca să tocmească lucrători în via sa. După ce s-a înțeles cu lucrătorii cu un dinar pe zi, i-a trimis în via lui…

au mâncat 0

Toți au mâncat și s-au săturat

Împărtășirea pâinilor și a peștilor este un episod atât de important încât toți cei patru evangheliști îl redau, pentru că ei nu intenționează să transmită un fapt istoric, o cronică, ci să facă teologie. În acest episod, ei nu fac altceva decât să anticipeze și să prefigureze ultima cină…

mărgăritarul de mare preţ 0

Îndemnat de bucurie

Nimic nu este egal cu bucuria de a ne descoperi iubiți de Dumnezeu. Faptul de a ajunge să vândă totul, pentru lucrător și negustor, nu este o formă de sacrificiu, ci este motivat de bucuria pe care o simt…

parabola grâului și a neghinei 0

Explică-ne parabola neghinei

Explică-ne, Doamne, semnificația Cuvintelor tale. Explică-ne sensul parabolei pentru că, adesea, ne scapă, nu înțelegem, nu știm. Explică-ne așa cum face un învățător cu un discipol, cu un elev…