Tagged: de pe Solidando.net

căzut în mâinile tâlharilor 0

Învățătura mereu nouă

Acum două mii de ani, Isus a schimbat în mod radical două concepte importante, care sunt pietrele de temelie ale fiecărei religii, cel de credincios și cel de aproapele. În religia ebraică, ca și în alte religii, prin credincios se înțelege cel care se supune Dumnezeului său prin respectarea legilor sale, în timp ce conceptul de aproapele, în religia iudaică și în alte religii, îl include pe cel care este obiectul iubirii din partea credinciosului. Isus este foarte critic cu privire la aceste două puncte și le schimbă în mod complet…

iubirea 0

Iubirea: unica legătură matrimonială!

Căsătoria este o alegere a iubirii și, ca atare, există atâta timp cât iubirea este prezentă, evidentă și activă. Dacă această iubire încetează, încetează și căsătoria, care nu poate subzista acolo unde există indiferență, răceală (…) Pentru Isus, singurul motiv care poate desface legătura matrimonială este constatarea evidentă că aceasta nu mai există. Acest lucru se poate întâmpla prin adulter, care nu trebuie înțeles drept culpă ocazională, ci ca alegere definitivă din partea unuia dintre soți a unui alt partener. Iubirea este cea care realizează unirea dintre cei doi. Fără iubire, unitatea încetează și, odată cu aceasta, și legătura căsătoriei…

Sfântul Petru 0

Convertirea lui Petru și eliberarea Bisericii!

„Când ai crescut și ai trăit într-o instituție religioasă… să ajungi la un anumit moment din viața ta și să înțelegi că trebuie să ieși din instituția religioasă, nu din infidelitate față de Dumnezeu, ci tocmai din fidelitate… e greu. … Petru nu a înțeles un lucru: Isus nu a venit să reformeze instituțiile religioase… Isus s-a pus în afara instituției religioase. El nu a venit să reformeze instituțiile sacre, să le purifice, ci a venit să le elimine”…